1% podatku za 2008 rok na rzecz Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 30 kwietnia 2009 roku

Pismo od Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przekazania 1% podatku dochodowego:

SZANOWNI PAŃSTWO!

Rada Centralna Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej bardzo serdecznie dziękuje wszystkim podatnikom, którzy przekazali odpis podatku dochodowego za rok 2007 naszemu stowarzyszeniu. Na nasze konto bankowe w roku 2008 wpłynęła z tego tytułu kwota 22657,50 złotych.

Uprzejmie prosimy o przekazanie 1% odpisu podatku należnego za rok 2008 na rzecz naszego stowarzyszenia. Przekazując odpis podatku dochodowego na konto Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wspieracie Państwo naszą działalność na rzecz całego środowiska tatarskiego w Polsce.

Aby przekazać 1% odpis podatku należnego proszę na formularzu rozliczeniowym w Urzędzie Skarbowym wskazać dane naszego stowarzyszenia, nazwa: „Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej”, Nr KRS 0000204972 oraz Nr konta bankowego: BS Augustów 60 9351 0000 0023 6731 2000 0010. Będziemy wdzięczni za przekazanie naszej prośby rodzinie, znajomym.

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją pożytku publicznego (OPP) znajdującą się w wykazie, stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej opublikowanego w „Monitorze Polskim” z 2008r., Nr 96, poz. 827 – Nr KRS 0000204972.

Dziękujemy serdecznie za każdą pomoc.

Bohoniki, dnia 10 stycznia 2009r.

Stefan Korycki
Prezes Rady Centralnej ZTRP