1% podatku za 2011 rok na rzecz Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 9 stycznia 2012 roku

Szanowni Państwo, Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją pozarządową, zrzeszającą obywateli polskich pochodzenia tatarskiego. Nasi przodkowie osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej ponad 600 lat temu i stawali orężnie w każdej potrzebie swojej ojczyzny, wybranej z własnej nieprzymuszonej woli. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej stara się kultywować i propagować tradycje tatarskie, będące także elementem kultury polskiej. Korzystamy przy tym głównie ze składek naszych niezamożnych w większości członków.

Rada Centralna Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które w minionym okresie wsparły finansowo naszą działalność. Wzorem lat ubiegłych uprzejmie prosimy o przekazanie 1% odpisu podatku należnego za rok 2011 na rzecz naszego stowarzyszenia. Przekazując odpis podatku dochodowego na konto Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wspierają Państwo naszą działalność na rzecz całego środowiska tatarskiego w Polsce, a w szczególności organizację obozów dziecięcych i młodzieżowych, festynu „Tatarski Dzień Dziecka w Bohonikach” oraz wielu innych przedsięwzięć prezentujących kulturę tatarską w Polsce.

Aby przekazać 1% odpisu podatku należnego proszę na formularzu rozliczeniowym w Urzędzie Skarbowym wskazać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego naszej organizacji: KRS 0000204972. Będziemy wdzięczni za przekazanie naszej prośby rodzinie, znajomym.

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją pożytku publicznego (OPP), znajdującą się w wykazie Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod numerem 204972

Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc.

Z poważaniem
Prezes Rady Centralnej
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
Jan Adamowicz