28 czerwca polscy muzułmanie rozpoczną miesiąc postu, Ramadan 28 czerwca 2014 roku

28 czerwca br. światowa społeczność muzułmańska rozpocznie miesiąc postu – Ramadan, który stanowi jeden z głównych filarów islamu. Także i polscy muzułmanie przez 30 dni od wschodu do zachodu słońca powstrzymywać się będą między innymi od jedzenia i picia oraz współżycia małżeńskiego. Miesiąc Ramadan przeznaczony jest bowiem na ograniczenie potrzeb doczesnych na rzecz wartości duchowych. Obowiązek poszczenia nie obejmuje dzieci, osób starszych wiekiem i ciężko chorych. W niektórych przypadkach post można przełożyć na inny okres.

„Post jest dla was dobrem, jeśli chcecie wiedzieć […] To jest miesiąc ramadan […] droga prosta dla ludzi i jasne dowody drogi prostej, i rozróżnienie.” – mówi Bóg w Świętej Księdze islamu (Koran 2:184, 185).

Muzułmanie i muzułmanki poświęcają ten czas na refleksję nad własnymi dokonaniami, starają się rozliczyć ze wszystkich uczynków, aby oczyścić sumienia i serca. Drogą do tego jest szczera modlitwa i pokorne znoszenie wyrzeczeń, jednoczące wszystkich wierzących na świecie. Pozwala to również lepiej zrozumieć tych wszystkich, którzy cierpią głód i niedostatek każdego dnia. Ramadan stanowi ponadto okres wyciszenia, zwiększonej życzliwości wobec świata i ludzi. Muzułmanie powstrzymują się od gniewu i kłótni, od wyrządzania komukolwiek najmniejszego nawet zła. Zwracają się do Boga z prośbami o wybaczenie niedobrych uczynków, o błogosławieństwo dla siebie, swych rodzin oraz bliźnich.

W Ramadanie polska społeczność muzułmańska spotykać się będzie na okolicznościowych modlitwach w meczetach, domach modlitw, ośrodkach i centrach gmin wyznaniowych Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Miesiąc ten stanowi też okazję do spotkań rodzinnych i towarzyskich po zachodzie słońca, na wspólnych posiłkach oraz modlitwach. Szczególna okazja do modlitw nadejdzie w Kadyr Noc – noc przeznaczenia 23 lipca. Wtedy to szczere i żarliwe zwrócenie się do Najwyższego może zapewnić Błogosławieństwo Boże wyjątkowej mocy.

Serdeczne życzenia wytrwałości i pokory
w dopełnianiu postanowień Ramadanu,
spokoju sumień i serc, wiary głębokiej
w modlitwach i działaniach,
która oby zesłała nam wszystkim
łaskę oraz miłosierdzie Wszechmogącego,
życzy wszystkim muzułmanom i muzułmankom

Mufti RP Tomasz Miśkiewicz
przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Niech Bóg Wszechmogący przyjmie nasze modlitwy
i napełni nasze serca wiarą i dobrem.