620 lat osadnictwa Tatarów – uroczystości w Mińsku Piątek, 1 grudnia 2017 roku

1 grudnia 2017 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz uczestniczył w obchodach 620-lecia osadnictwa Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, zorganizowanych w Mińsku przez Muftiego Białorusi Abu Bekira Szabanowicza.

Pierwsza część uroczystości odbyła się w mińskim meczecie, w którego hallu gości powitał mufti Szabanowicz. Głos zabrała Ambasador Turcji w Mińsku, przedstawiciel Ministerstwa do spraw Religii Republiki Turcji, pierwszy mufti Białorusi oraz  mufti RP Tomasz Miśkiewicz.  Po oficjalnych przemówieniach goście zostali zaproszeni na modlitwę piątkową. Po modlitwie, w sali konferencyjnej odbyła się debata pt. „Historyczne losy muzułmanów Białorusi: rola muzułmańskich czynników w umocnieniu stabilności społecznego rozwoju”. W tej części przedstawiono historię Tatarów-muzułmanów na Białorusi.

Mufti Tomasz Miśkiewicz w swym wystąpieniu podkreślił wspólnotę Tatarów żyjących na ziemiach Polski, Litwy i Białorusi, odwołał się do historycznych więzi i kontaktów, wskazał na konieczności dalszego podtrzymywania braterskich, przyjacielskich relacji. Mufti Miśkiewicz ofiarował muftiemu Szabanowiczowi pamiątkowy grawerton oraz najnowsze wydawnictwa NKM MZR w RP.

Drugą część obchodów zorganizowano w Domu Moskwy. W hallu goście mogli zapoznać się z twórczością białoruskich Tatarów – rękodziełem i muhirami. Następnie, po wystąpieniu muftiego Białorusi, odbył się koncert twórczości amatorskiej.

Muftiemu towarzyszyli członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego: Rozalia Bogdanowicz i Krzysztof Mucharski. Ponadto w delegacji uczestniczyli: Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Maciej Rodkiewicz – zastępca przewodniczącej MGW MZR w RP w Białymstoku oraz Zofia Konopacka-Radkiewicz, Jakub Radkiewicz i Aleksander Bogdanowicz.

(Red.)

(Fot. Krzysztof Mucharski)