86 rocznica urodzin Ajszy Szabanowicz Piątek, 18 listopada 2016 roku

Z okazji 86 rocznicy urodzin

 Czcigodnej Ajszy Szabanowicz z domu Bogdanowicz
rodem z Lachowicz

najserdeczniejsze życzenia długich jeszcze lat życia
w zdrowiu i pomyślności

składa

Zarząd Oddziału Północno-Zachodniego
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

oraz przyjaciele i znajomi

ze Związku Szlachty Tatarskiej
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego