89. urodziny 29 stycznia 2015 roku

29 stycznia br. obchodzi swe 89. urodziny
Maciej Musa Konopacki
nasz Czcigodny Senior
wybitny przedstawiciel polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej krzewiciel najlepszych tradycji wiary i kultury.

W imieniu własnym
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
oraz wszystkich członków
Muzułmańskiego Związku Religijnego
w Rzeczypospolitej Polskiej
składam Szanownemu Jubilatowi
najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności i spokoju
z bezustannym błogosławieństwem
Boga Wszechmogącego.

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego