Aszura Sobota, 29 sierpnia 2020 roku

Aszura – to dziesiąty dzień miesiąca muharram, według kalendarza muzułmańskiego. W roku 2020 będzie obchodzony 29 sierpnia, w sobotę. Ten błogosławiony dzień upamiętnia szczególne wydarzenie, kiedy to Allah uratował proroka Musę (Mojżesz) i lud Izraela przed ścigającym ich Faraonem. Woda Morza Czerwonego rozstąpiła się i uciekający mogli przejść. Okazując swoją wdzięczność, Żydzi pościli w tym dniu.

Będąc w Medynie, Prorok Muhammad (saał) widział poszczących Żydów dziesiątego muharrama. Zapytał ich: „Jakie jest znaczenie tego dnia, w którym pościcie?”.

Odpowiedzieli: „To dobry dzień, dzień w którym Bóg uratował dzieci Izraela przed ich wrogiem. Dlatego Musa (as) pościł w tym dniu”.

Prorok Muhammad (saał) stwierdził: „Jesteśmy bliżej Mojżesza niż wy”, po czym dodał: „Jeśli dożyję przyszłego roku, będę pościł również dziewiątego dnia (miesiąca muharram)” i nakazał to innym muzułmanom.

Gdy post w miesiącu ramadan stał się obowiązkowym, post w dniu Aszura stał się nieobowiązkowy. Aby odróżnić się od Żydów, Prorok zalecił post w dwa dni: 9 i 10 lub 10 i 11 dnia miesiąca muharram.

W dzień Aszura po obiedzie, egipscy i tureccy muzułmanie mają w zwyczaju jedzenie puddingu z orzechami, rodzynkami i wodą różaną. Natomiast Tatarzy przygotowują kompot „aszurejny” zrobiony z siedmiu rodzajów owoców – suszonych i świeżych.

Jak każdy akt czci, tak i post w dniu Aszura niesie za sobą wiele łask i błogosławieństw. Poszcząc w tym dniu, nie tylko zbliżamy się do Allaha podążając śladami Jego Proroków, ale również możemy oczekiwać odpuszczenia grzechów, gdyż jak powiedział Prorok Muhammad (saał): „Post w dniu Aszura zmazuje grzechy poprzedniego roku”.

W dniu Aszura zawsze spotykaliśmy się w meczetach na wspólnych iftarach kończących post. Jednakże w tym roku, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, musimy pozostać w domu. Pomimo towarzyszącego nam niepokoju, tym bardziej zachęcamy do postu tegoż dnia i przerwania go, o zachodzie słońca, tradycyjnie ugotowanym kompotem z nieparzystej liczby owoców.