Budowa, przebudowa i rozbudowa Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku Wtorek, 2 czerwca 2020 roku

W Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku przy ulicy Piastowskiej 13 F w dalszym ciągu trwają prace budowlane przy inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie i nadbudowie.

Do 29 maja br. wykonane zostały następujące prace: wstawienie drzwi balkonowych w sali modlitwy i w pomieszczeniu na poddaszu; wstawienie okien połaciowych w pomieszczeniach na poddaszu – do chwili pisania tekstu zamontowano sześć okien, pozostałe dwa zostaną zamontowane w przyszłym tygodniu; na ukończeniu są już prace polegające na kryciu dachu blachą grafitową na rąbek – strona zachodnia jest przekryta blachą całkowicie, dokończenia wymaga strona wschodnia; konstrukcja wieży minaretu jest stale podwyższana; zejście do pomieszczenia technicznego w piwnicy; brama murowana w środkowej części ściany szczytowej południowej budynku; drewniane słupy konstrukcyjne będące elementami podcieni/obejścia wokół budynku są żłobione ręcznie i przystosowywane wizualnie według projektu – żłobienia i wcięcia na różnych wysokościach każdego ze słupów; schody boczne do wyjścia z oranżerii; skucie posadzki korytarza, kuchni i rozebranie drewnianej podłogi w salach modlitewnych; posadzka w salach modlitewnych wraz z instalacją ogrzewania podłogowego.

Do zakończenia  inwestycji zostaną wykonane: docieplenie budynku wraz z montażem szalówki i tynkowaniem ścian zewnętrznych; ogrodzenie terenu wraz z montażem furtki i bramy wjazdowej z automatyką; zadaszenia obejścia wokół budynku; wykonanie posadzki w salach modlitewnych; wykonanie konstrukcji oranżerii; dokończenie konstrukcji minaretu i jego zadaszenie; wykonanie utwardzeń terenu i alejek na działce oraz trawników rolowanych; montaż drzwi zewnętrznych; montaż okien balkonowych i pojedynczych w budynku od strony schodów na poddasze; montaż płytek w salach modlitewnych, oranżerii i pod minaretem; montaż dwóch jednostek klimatyzacji; montaż systemu alarmowego i monitoringu wraz z wideomofonem; wstawienie i montaż pieca gazowego; montaż półksiężyca na minarecie.

Wszystkie prace przebiegają sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

(Red.)