Budowa, przebudowa i rozbudowa Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku Środa, 2 września 2020 roku

W Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku przy ulicy Piastowskiej 13 F w dalszym ciągu trwają
prace budowlane przy inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie i nadbudowie.

Do 31 sierpnia br. wykonane zostały następujące prace: montaż drzwi zewnętrznych (od strony wejścia do budynku i od strony wyjścia na ogród); wykonanie ogrzewania podłogowego i posadzek w salach modlitewnych; montaż konstrukcji oranżerii przy budynkuod strony oranżerii; wykonanie ław fundamentowych pod ogrodzenie terenu; montaż przęseł ogrodzenia od strony północnej i zachodniej; gruntowanie ścian, malowanie i dostosowanie pomieszczenia kotłowni.

Do zakończenia inwestycji zostaną wykonane: ogrodzenie terenu od strony wschodniej i południowej wraz z montażem furtki i bramy wjazdowej z automatyką; dokończenie konstrukcji minaretu i jego zadaszenie; wykonanie utwardzeń terenu i alejek na działce oraz trawników rolowanych; montaż okien balkonowych i pojedynczych w budynku od strony schodów na poddasze; montaż płytek w salach modlitewnych, oranżerii i pod minaretem; montaż dwóch jednostek klimatyzacji; montaż systemu alarmowego i monitoringu wraz z wideomofonem; wstawienie i montaż pieca gazowego; montaż półksiężyca na minarecie.

Zakończenie prac planowane jest na koniec października 2020 r.

(Red.)