Styczeń 2021 – Dżumadi ul-ułłal/ dżumadi ul-achira 1442: 14 stycznia – rozpoczyna się miesiąc muzułmański dżumadi ul-achira. 15 stycznia – pierwszy piątek miesiąca muzułmańskiego. W kalendarzu zaznaczono kolorami święta muzułmańskie, kościelne i państwowe, a także zwyczajowe dni świąteczne (w styczniu…