Biśmillahi arrahmani rrahym Informujemy ze smutkiem że 19 grudnia 2009 roku zmarła po ciężkiej chorobie Miriema Bogdanowicz z domu Safarewicz urodzona 17.08.1938 roku w Nowogródku, w szanowanej tatarskiej oraz muzułmańskiej rodzinie. Była osobą skromną i życzliwą ludziom, aktywnie uczestniczącą w…

Biśmillahi arrahmani rrahym Powiadamiamy ze smutkiem, że 10 listopada 2009 roku odeszła do Boga Jedynego Helena Szczęsnowicz. Była dobrą muzułmanką, członkinią Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku. Wywodziła się z godnego tatarskiego rodu. Przeżyła lat osiemdziesiąt, a swe ostatnie ziemskie chwile…

Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego CHRZEŚCIJANIE I MUZUŁMANIE – ZJEDNOCZENI W PRZEZWYCIĘŻANIU UBÓSTWA. Orędzie na zakończenie Ramadanu Id Al-Fitr 1430H / 2009 A.D. Watykan Drodzy muzułmańscy przyjaciele! 1. Z okazji Waszego święta obchodzonego na zakończenie Ramadanu, pragnę z całego serca…

Właśnie ukazał się drugi numer Przeglądu Tatarskiego, nowego kwartalnika społeczno-kulturalnego, którego wydawcą jest Muzułmański Związek Religijny. Tatarskie czasopiśmiennictwo w ostatnim ćwierćwieczu rozwija się dość bujnie, stanowiąc tym samym dowód żywotności i aspiracji tatarskiej społeczności. Przypomnijmy, że w latach 196-1990 ukazywał…

Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła zaproponowaną przez kraje muzułmańskie rezolucję wzywającą do wprowadzenia przepisów „chroniących religie przed zniesławieniem”. Niewiążąca rezolucja budzi sprzeciw krajów zachodnich, które uważają, że zagraża wolności słowa. Uchwalenie rezolucji zaproponował Pakistan w imieniu Organizacji Konferencji Islamskiej. Kraje…