Z ogromnym zaskoczeniem i niedowierzaniem polska społeczność tatarsko-muzułmańska dowiedziała się o zbezczeszczeniu meczetu i mizaru w Kruszynianach. Są to miejsca szczególne nie tylko dla nas, Tatarów i muzułmanów, ale również dla bardzo wielu osób innego pochodzenia i innych wyznań. Kruszyniany…

Chyba wszyscy z tatarskiej społeczności znają – osobiście, z widzenia lub chociażby z słyszenia – Jana Sobolewskiego z Białegostoku. Niegdyś przez wiele lat pełnił obowiązki przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, pisał wspomnienia z przedwojennych czasów, a także…

Bośnia to najbiedniejszy kraj w Europie. Teraz dotknęła ją powódź, która zdewastowała kraj, odbierając sens życia jej mieszkańcom. Prawie 950 000 osób ewakuowano z domów, 100 000 domów bezpowrotnie uległo zniszczeniu, tysiące ludzi nie mają dostępu do wody pitnej. Pod…

Mamy już nowy numer „Przeglądu Tatarskiego”, kwartalnika społeczno-kulturalnego poświęconego Tatarom w Polsce i na świecie. Otwierają go informacje o rozmaitych wydarzeniach z życia tatarskiej społeczności, między innymi dowiemy się o spotkaniach w białostockiej Książnicy Podlaskiej, a także w tamtejszym Domu…

Muzułmański Związek Religijny już od pierwszych wiadomości o dramatycznej sytuacji na Krymie i ucieczce wielu tatarskich rodzin przed rosyjską agresją przygotowywał się do wspierania współwyznawców i pobratymców – Tatarów Krymskich. Polskę i Krym, niegdyś Chanat Krymski, wiążą rozliczne, głębokie więzi….

Z przyjemnością informujemy, że całkiem niedawno ukazała się nowa książka dotycząca islamu oraz polskiej społeczności muzułmańskiej. Nosi ona tytuł „Między konserwatyzmem a liberalizmem. Muzułmańskie praktyki religijne w Polsce”, zaś jej autorką jest religioznawca dr teologii Aldona Maria Piwko, adiunkt Wydziału…

Któż z nas nie zna meczetu w Kruszynianach? Sądzę, że nie ma nikogo takiego. Kruszyniański meczet i mizar to przecież miejsca, gdzie się po prostu bywa chociażby raz w roku. Bronisław Talkowski, przewodniczący tamtejszej muzułmańskiej gminy wyznaniowej, dokłada starań, aby…