Od dłuższego już czasu w polskich mediach toczy się dyskusja o islamie i muzułmanach. Mówi się wiele, mniej lub bardziej mądrze, ale najczęściej bez znajomości tematu, za to z narastającym zacietrzewieniem. Co ciekawe, w tym wszystkim nikogo jakby nie interesuje…

Zgodnie z paragrafem 24 pkt. 20 Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP Najwyższe Kolegium Muzułmańskie powołało niżej wymienione osoby na Przedstawicieli Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP: Selim Chazbijewicz w województwie warmińsko-mazurskim Musa Czachorowski w województwie dolnośląskim Izabela Melika Czechowska w…

Serdecznie zapraszamy na zajęcia z tańca tatarskiego oraz dykcji i śpiewu w ramach IX  Warsztatów Tańca Tatarskiego. Zadanie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Podlaskiego. Lekcje dykcji i śpiewu prowadzone będą przez Elizę Sacharczuk, która współpracuje z nami już…

Minął już rok od śmierci naszej przyjaciółki, przewodniczącej Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku, Zofii Sofiji Józefów z domu Assanowicz. 28 marca 2015 roku odeszła do Boga, cicha i dzielna w obliczu ostateczności. Spoczęła w sąsiedztwie rodziny na…

11 marca br. 70. rocznicę urodzin obchodził Szanowny Pan Stefan Jasiński, zasłużony przedstawiciel naszej społeczności, wieloletni członek władz gminnych oraz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Życzliwy ludziom, zawsze chętny do działania dla dobra tatarsko-muzułmańskiej wspólnoty. Z okazji urodzin…

To już ósmy rok ukazywania się naszego kwartalnika. Jego wydawcą niezmiennie pozostaje Muzułmański Związek Religijny w RP. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, starający się, aby „Przegląd Tatarski” był zawsze interesujący i bliski sprawom tatarskiej społeczności. Pierwszy tegoroczny numer objawił się w nowej…

17 marca br. na terenie byłego hitlerowskiego Stalagu 344 Lamsdorf, obecnie Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, odbyła się uroczystość 71 rocznicy wyzwolenia obozu. Jej organizatorami byli: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu i wójt Gminy Łambinowice, zaś patronatem honorowym objęli…

W marcu 2016 roku gościła w Polsce ekipa programu Trans7 telewizji indonezyjskiej Jazirah Islam w Dżakarcie w składzie: Kiki Larasati – reportażystka, Ragil Koencoro – operator kamery oraz tłumaczka Novita Handoko-Kurzempa, Indonezyjka na stałe zamieszkała w Polsce. Ich zainteresowanie wzbudziło nasze…