W dniach 30-31 maja 2018 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w konferencji „2nd Balkan Meeting: History, Culture and Identity” (Bałkańskie spotkanie: historia, kultura i tożsamość, druga edycja) na zaproszenie rządowej instytucji…

26 maja 2018 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w spotkaniu wspomnieniowym poświęconym Stefanowi Mustafie Abramowiczu, ostatniemu ułanowi Rzeczypospolitej, zorganizowanym przez Xenię Jacoby i rodzinę Abramowiczów na Cmentarzu Południowym w Manchesterze w…

Osiemnaście lat temu powstał Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich, który z czasem przekształcił się w fundację, będącą spadkobierczynią i kontynuatorką tradycji kawaleryjskich z Nowej Wilejki, wśród których byli również ułani tatarscy. W związku z setną rocznicą…

25 maja 2018 r. Rozalia Bogdanowicz, sekretarz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, reprezentowała Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza podczas kolacji ramadanowej w Domu Pielgrzyma w Bohonikach. Kolacja została zorganizowana i przygotowana przez Macieja Szczęsnowicza, przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR…