19 grudnia 2019 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego w Centrum Aktywności Społecznej odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli białostockich organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego…