27 grudnia 2019 r. w dodatku białostockim do „Gazety Wyborczej” ukazały się życzenia noworoczne od muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP oraz członków NKM MZR: Rozalii Bogdanowicz, Izabeli Meliki Czechowskiej, Macieja Jakubowskiego oraz Krzysztofa…

19 grudnia 2019 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego w Centrum Aktywności Społecznej odbyło się spotkanie opłatkowe przedstawicieli białostockich organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP: Rozalia Bogdanowicz i Krzysztof Mucharski. Były podziękowania…

W grudniu 2019 roku na stronie ministerstwa ukazało się zestawienie przyznanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji środków na realizację w 2020 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i…