Skoro nowy rok, to i nowy numer naszego kwartalnika! Czterdziesta dziewiąta (już!) edycja „Przeglądu Tatarskiego” ukazała się w atrakcyjnej, barwnej okładce autorstwa Iriny Malińskiej, będącej utalentowaną artystką-graficzką, ilustratorką i designerką. Wewnątrz znajdziemy zaś wiele interesujących artykułów, łączących się z tatarską…

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku to grupa dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości, która stawia sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. Podczas wirtualnej…