2 lipca 2019 r. odbyła się pierwsza komisja prac konserwatorskich i restauratorskich na cmentarzu tatarskim w Zastawku. W spotkaniu wzięli udział: przedstawicielki Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie z Delegaturą w Białej Podlaskiej – Agata Dąbrowska i Dorota Dzięga, przedstawiciele…