10 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie poremontowe w Gdańsku, w trakcie wizyty została sprawdzona sprawność urządzeń zamontowanych w czasie remontu tj. system automatycznego nawodnienia, podświetlenie minaretu, system audio w meczecie, system monitoringu, wentylacja mechaniczna łazienek, kurtyna powietrzna nad drzwiami…

2 lipca 2019 r. odbyła się pierwsza komisja prac konserwatorskich i restauratorskich na cmentarzu tatarskim w Zastawku. W spotkaniu wzięli udział: przedstawicielki Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie z Delegaturą w Białej Podlaskiej – Agata Dąbrowska i Dorota Dzięga, przedstawiciele…