Serdeczne wyrazy współczucia Panu Musie Czachorowskiemu oraz rodzinie z powodu śmierci Mamy Pani Joanny Czachorowskiej składają: Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku Wraz z całą społecznością tatarską. Niech Bóg Wszechmogący…

Szanowni Państwo, pragnę poinformować, iż modlitwy piątkowe w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku ul. Piastowska 13 (była Grzybowa 42) odprawiane są o godz. 13:00 w okresie wiosenno-letnim i o godz. 12:00 w okresie jesienno-zimowym. Osobą prowadzącą modlitwę piątkową jest imam,…

Pani Lila Asanowicz w imieniu tatarskiej społeczności Sokółki zbiera chętnych na wyprawę szlakiem tatarskich meczetów i mizarów na Białorusi: Grodno – Baranowicze – Orda – Kopyl – Uzda – Smiłowicze – Mińsk i powrót Mińsk – Mir – Nowogródek –…

Z ogromnym zaskoczeniem i niedowierzaniem polska społeczność tatarsko-muzułmańska dowiedziała się o zbezczeszczeniu meczetu i mizaru w Kruszynianach. Są to miejsca szczególne nie tylko dla nas, Tatarów i muzułmanów, ale również dla bardzo wielu osób innego pochodzenia i innych wyznań. Kruszyniany…

Chyba wszyscy z tatarskiej społeczności znają – osobiście, z widzenia lub chociażby z słyszenia – Jana Sobolewskiego z Białegostoku. Niegdyś przez wiele lat pełnił obowiązki przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, pisał wspomnienia z przedwojennych czasów, a także…