Zakończone właśnie szkolne ferie zimowe na Podlasiu są świetną okazją do prezentacji jednego z projektów edukacyjnych realizowanych przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP oraz Muzułmańską Gminę Wyznaniową MZR w Białymstoku. Od 18 do 23 stycznia 2020 r. dziewczynki, uczęszczające…

24 stycznia 2020 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, wraz z żoną Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, uczestniczył w kolacji szabatowej zorganizowanej przez Komitet Żydów Amerykańskich (American Jewish Committee) na zakończenie dwudniowego spotkania delegacji ze strony…