Organizator: Komitet do spraw dialogu z religiami niechrześcijańskimi Konferencja Episkopatu Polski Program: I. Wprowadzenie. 1. Powitanie gości. 2. Odczytanie listu Jego Ekscelencji ks. biskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. 3. Odczytanie fragmentu Orędzia Ojca Świętego. II. Modlitwa i czytanie…

Udział w sesji panelowej: Bp Mieczysław CIEŚLAR (Kościół Ewangelicko-Augsburski) Abp JEREMIASZ (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) Ks. prof. Piotr MAZURKIEWICZ (Kościół Rzymskokatolicki) Mufti Tomasz MIŚKIEWICZ (Muzułmański Związek Religijny) Dr Joanna MIZGAŁA (Kościół Ewangelicko-Reformowany) Rabin Michael SCHUDRICH (Naczelny Rabin Polski)

Zakończenie Roku Szkolnego Nauczania Religii Muzułmańskiej Zakończenie w punktach prowadzonych przez Muzułmański Związek Religijny: – W Gminie Białostockiej godz. 10.00 – 2005-06-19 – W Gminie Bohonickiej godz. 12.30 – 2005-06-19

Tematy wykładów: 1. Muzułmanie w Polsce – Historia i Terażniejszość – Józef Konopacki. 2. Etyka w Islamie – Zasady Moralności Muzułmańskiej – Tomasz Miśkiewicz. 3. Ekonomia w Islamie – Farhat Khan. 4. Panel dyskusyjny – Praca społeczna na rzecz Islamu…