Imamat Wojska Polskiego – Duszpasterstwo Muzułmańskie w Wojsku Polskim. Imam w islamie jest osobą przewodniczącą modlitwie zbiorowej wiernym. Imam nazywany jest często mułłą. Nazwa ta stosowana była przez polskich muzułmanów W czasach staropolskich własnych imamów posiadały pułki i chorągwie Tatarów…

Literatura muzułmanów na ziemiach polskich i litewskich, przez wieki miała charakter rękopiśmienny. W rękopisach stosowano wyłącznie alfabet arabski do zapisywania, nie tylko słów arabskich i tureckich, ale również polskich i białoruskich. Praktyka taka stosowana była od XV do końca XX…

We wczesnym średniowieczu, pierwszymi muzułmanami którzy dotarli na ziemie polskie byli, podobnie jak w wielu innych regionach świata, kupcy i podróżnicy arabscy. Potwierdzają to archeologiczne znaleziska monet wybijanych przez władców muzułmańskich. Jeden z podróżników Ibrahim ibn Jakub, Żyd pracujący w…

W Polsce można skorzystać z meczetów, centów muzułmańskich oraz domów modlitwy należących nie tylko do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Poniżej przedstawiamy wykaz miejsc administrowanych przez inne organizacje: Centrum Islamskie w Białymstoku ul. Hetmańska 63, 15-723 Białystok Tel.: 0048 85…

Centrum Kultury Islamu w Warszawie ul. Wiertnicza 103 02-952 Warszawa Tel./fax: 0048 22 842 91 74 Tatarskie Centrum Kultury Islamu w Suchowoli Goniądzka 2 16-150 Suchowola Centrum Islamu w Raszynie (Warszawa-Fatih) Jasna 4 05-090 Raszyn Tel. 0048 22 723 03 81…

Mizarami muzułmanie polscy nazywają cmentarze muzułmańskie. Mizary w Polsce znajdują się w następujących miejscowościach: Bohoniki Mizar położony za wsią w kierunku Malawicz, założony w drugiej połowie XVIII wieku. Czynny do dzisiaj. Mizar w środkowej części wsi prawdopodobnie założony przez pierwszych…