Imamowie Muzułmańskich Gmin Wyznaniowych Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP Gmina Białystok – Mufti Tomasz Miśkiewicz, imam Mirzogolib Radzhabaliev Gmina Bohoniki – imam Aleksander Bazarewicz Gmina Kruszyniany – imam Janusz Aleksandrowicz Gmina Gdańsk – imam Sami Ayaydin Gmina Warszawa – imam…

Władze Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP Skład Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Tomasz Miśkiewicz – Mufti Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP Izabela Czechowska – Członek NKM Maciej Jakubowski – Członek NKM Rozalia Bogdanowicz – Sekretarz Krzysztof Mucharski –…

Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej uchwalony 28 lutego 2009 roku w Białymstoku (w 3 dniu miesiąca Rabbi Al Ałłal roku 1430 wg kalendarza muzułmańskiego) przez XVII Nadzwyczajny Wszechpolski Kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, ze zmianami 15…

Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dz. U. z dnia 24 kwietnia 1936 r. Nr 30, poz. 240 z późn. zm. obowiązuje od 24 kwietnia 1936 r. Ustawa –…

Przed I wojną światową muzułmanie polscy w zaborze rosyjskim zorganizowani byli w gminy wyznaniowe, które skupiały społeczności muzułmańskie z określonych terenów. Wszystkie gminy podlegały muftiemu z Krymu. Po I wojnie światowej i uzyskaniu przez Polskę niepodległości, zaczęły powracać do życia…