Mekka jest najświętszym miastem islamu. To miejsce na­rodzin Proroka Muhammada (saał), miejsce jego działalności religijno-politycznej. To niedaleko Mekki, w grocie Hira, otrzymał pierw­sze objawienie, a archanioł Dżibril (Gabriel) wskazał mu…