Święta muzułmańskie nie mają stałego miejsca w kalendarzu. Rok muzułmański, czyli księżycowy jest o 10 lub 11 dni krótszy od słonecznego, dlatego są to święta ruchome. Muzułmanie obchodzą dwa najważniejsze święta w roku. Są to: Id Al Fitr (Ramadan Bajram)…

Kluczowym elementem życia muzułmanina jest obowiązkowa rytualna modlitwa, wykonywana pięciokrotnie w ciągu doby: przed wschodem słońca, w południe, po południu, po zachodzie słońca i w nocy. Stanowi bezpośredni łącznik pomiędzy osobą modlącą się i Bogiem. Taki osobisty kontakt ze Stwórcą…

Pięć filarów islamu tworzy podstawę muzułmańskiego życia. Zrelacjonowano, że Prorok Muhammad powiedział: Islam został zbudowany na pięciu filarach: deklaracji, iż nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem; wykonywaniu modlitw, dawaniu jałmużny (potrzebującym); pielgrzymce do Mekki; poście w…

Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego Wysłannikiem. Ta prosta deklaracja wiary jest wymagana od wszystkich, którzy wybierają islam jako swoją życiową drogę. Powyższe słowa muszą być wypowiedziane ze szczerym przekonaniem i bez przymusu. Stanowią wyznanie wiary, której…

„O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może wy będziecie bogobojni” (Koran 2:183) Post to powstrzymanie się od czynników unieważniających post od świtu do zachodu słońca, poprzedzone intencją,…

Pielgrzymka do Mekki – hadżdż – jest obowiązkiem, wymaganym przynajmniej raz w życiu od tych, którym pozwalają na to finanse oraz zdrowie. Każdego roku ponad milion ludzi ze wszystkich zakątków świata podąża na hadżdż, sprawiając, że jest to największe pokojowe…

Muhammad (pokój z Nim) urodził się w Mekce (obecna Arabia Saudyjska) w roku 570. Był bezpośrednim potomkiem Ismaila, starszego syna Abrahama. Osierocony jako dziecko, zajmował się w młodości pasterstwem. Gdy dorósł, znany był ze swojej prawdomówności, wspaniałomyślności i szczerości, za…

Muzułmanie wierzą: w Jedynego, Niepowtarzalnego, Niezrównanego, Litościwego Boga – Jedynego Stworzyciela, Pana, Utrzymującego i Troszczącego się o Wszechświat (zasada absolutnego monoteizmu); w Anioły stworzone przez Niego; w Święte Księgi: Tora, Ewangelie, Koran – traktowane jako objawienie tego samego Boga; w…

Muzułmanie czczą i wierzą w tego samego, Jedynego Boga, którego czczą żydzi i chrześcijanie. Słowo Allah jest arabskim imieniem własnym jedynego Boga. Jemu też ono wyłącznie przysługuje. Jest to termin wyjątkowy w porównaniu ze słowem „bóg” mogącym przyjmować liczbę mnogą…