Muzułmanie czczą i wierzą w tego samego, Jedynego Boga, którego czczą żydzi i chrześcijanie. Słowo Allah jest arabskim imieniem własnym jedynego Boga. Jemu też ono wyłącznie przysługuje. Jest to termin wyjątkowy w porównaniu ze słowem „bóg” mogącym przyjmować liczbę mnogą…

Ważną zasadą islamu jest przeświadczenie, że wszyscy należymy do Boga, który według własnego zaufania obdarza nas swoim bogactwem. Obowiązkowa jałmużna – zakat – oznacza zarówno oczyszczenie, jak i rozwój. Nasz dobytek jest oczyszczany przez oddanie 2,5 % dochodów dla społeczeństwa,…

Islam Islam oznacza po prostu „osiągać pokój” – pokój z Bogiem, pokój wewnątrz siebie i pokój ze stworzeniami Boga – poprzez całkowite zawierzenie Bogu i akceptację Jego przewodnictwa. Nie jest to nowa religia. Muzułmanie wierzą, że stanowi tę samą prawdę,…