Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach złożonego zamówienia jest Muzułmański Związek Religijny w RP, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 13F, 15-207 Białystok. Można się z nami kontaktować w…

Szanowni Czytelnicy! Jak szukać książek Listy naszych publikacji – etnicznych i religijnych – są dostępne na stronach: http://mzr.pl/lista-publikacji-etnicznych/, http://mzr.pl/lista-publikacji-religijnych/. Warto też odwiedzić strony www.bibliotekatatarska.pl, www.bibliotekamuzulmanska.pl. Jak zamawiać Po wybraniu interesujących…

Zespół redakcyjny przy Najwyższym Kolegium Muzułmańskim MZR w RP Mufti RP Tomasz Miśkiewicz – konsultacja teologiczna, nadzór merytoryczny i finansowy, nawiązywanie kontaktów z instytucjami religijnymi; Musa Czachorowski – autor, redaktor,…

Strona internetowa BIBLIOTEKA MUZUŁMAŃSKA skierowana jest do Czytelników, którzy chcą bliżej poznać religię muzułmanów – islam, jej dogmaty, Świętą Księgę, zasady praktyki, historię. Zgodnie z zasadami islamu, dzielenie się wiedzą…

Strona internetowa BIBLIOTEKA TATARSKA powstała dla Czytelników w kraju i za granicą: dla tych wszystkich, którzy pragną poznać bliżej historię, tradycje, kulturę, a także współczesne życie społeczności tatarskiej – muzułmańskiej…

Szanowni Czytelnicy! Przedstawiamy zbiór publikacji Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP oraz Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan Xucalıq. W naszej ofercie znajdują się wydawnictwa poświęcone historii i tradycjom polskich Tatarów oraz publikacje…