Publikacje religijne Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP  Koszty administracyjne Zrozumieć islam – nakład wyczerpany 40 rad dla muzułmańskiego domu – 5 zł Al Fatiha i 13 sur Świętego Koranu – 5 zł Wprowadzenie do modlitwy dziennej Tłumaczenie krótkich sur…

Publikacje etniczne Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP  Koszty administracyjne Prolegomena do modlitwy – 10 zł Nowojorski meczet Rzeczypospolitej – 10 zł Tatarzy – muzułmanie w Białymstoku. Informator – 10 zł Muzyczna Jurta – śladami Tatarów (+CD) – 15 zł…

Szanowny Czytelniku! Jak szukać książek Pełna lista publikacji jest dostępna po kliknięciu w odpowiednią kategorię w menu bocznym lub na stronach www.bibliotekatatarska.pl, www.bibliotekamuzulmanska.pl. Po wybraniu jednej z tych opcji znajdziesz się na stronie, na której prezentujemy pozycje przypisane do działu…

Zespół redakcyjny przy Najwyższym Kolegium Muzułmańskim MZR w RP Mufti RP Tomasz Miśkiewicz – konsultacja teologiczna, nadzór merytoryczny i finansowy, nawiązywanie kontaktów z instytucjami religijnymi; Musa Czachorowski – autor, redaktor, tłumacz, korektor; Rozalia Bogdanowicz – tłumacz, korektor, redaktor; Barbara Pawlic-Miśkiewicz…

Strona internetowa BIBLIOTEKA MUZUŁMAŃSKA skierowana jest do Czytelników, którzy chcą bliżej poznać religię muzułmanów – islam, jej dogmaty, Świętą Księgę, zasady praktyki, historię. Zgodnie z zasadami islamu, dzielenie się wiedzą ma szczególne znaczenie. www.bibliotekamuzulmanska.pl

Strona internetowa BIBLIOTEKA TATARSKA powstała dla Czytelników w kraju i za granicą: dla tych wszystkich, którzy pragną poznać bliżej historię, tradycje, kulturę, a także współczesne życie społeczności tatarskiej – muzułmańskiej w Polsce. www.bibliotekatatarska.pl

Szanowni Czytelnicy! Przedstawiamy zbiór publikacji Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP oraz Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan Xucalıq. W naszej ofercie znajdują się wydawnictwa poświęcone historii i tradycjom polskich Tatarów oraz publikacje ściśle religijne przygotowane w celu poznania islamu – historii religii,…