Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy Sobota, 26 stycznia 2019 roku

26 stycznia 2019 roku obchodziliśmy XIX Dzień Islamu w Kościele katolickim, pod hasłem: „Chrześcijanie i muzułmanie: od współzawodnictwa do współpracy”. Główne obchody odbyły się w Białymstoku, w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. W auli spotkali się muzułmanie z Muftim Rzeczypospolitej Polskiej Tomaszem Miśkiewiczem na czele, dyplomację krajów muzułmańskich reprezentował chargé d’affaire ambasady Indonezji, Rudy Kurniady, a także członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz chrześcijanie, którym bliski jest dialog międzyreligijny.

Zebranych powitał gospodarz spotkania biskup Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi. Biskup powiedział, że takie spotkanie w Białymstoku odbywa się po raz drugi. Podkreślał, że Podlasie to region, gdzie od kilkuset lat katolicy i prawosławni budują „dobre relacje na płaszczyźnie religijnej, kulturowej, społecznej z wyznawcami islamu, polskimi Tatarami”, którzy tutaj mieszkają. Mówił, że ich obecność w regionie to „wielowiekowe doświadczenia wzorowego współżycia wyznawców obu religii na tych terenach”.

Przypomniał, że główna myśl tegorocznego dnia islamu wynika z przesłania papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu (ramadanu): „Chrześcijanie i muzułmanie – od współzawodnictwa do współpracy”. Wyjaśnił, że mówi ono o tym, by zachowywać wspólne wartości moralne i religijne, a jednocześnie okazywać szacunek wobec tego co, w „uprawniony sposób” różni chrześcijan i muzułmanów. „Aby w ten sposób umacniać podstawy dialogu, pokojowych relacji oraz twórczej współpracy” – tłumaczył bp Ciereszko. Ocenił, że to przesłanie jest chrześcijanom i muzułmanom w Podlaskiem „naturalne i bliskie”.

Mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, powiedział, że dzień islamu w kościele to dzień wyjątkowy dla obu stron, bo pokazuje otwartość jednej religii wobec drugiej. Wskazał, że oba wyznania mają wspólne zadanie, którym jest „niesienie dobra, pokoju i współistnienia wszystkich ludzi” bez względu na to, skąd pochodzą, jaką wyznają wiarę, czy przynależność do „czegokolwiek”.

„Dobro człowieka jest najważniejsze. Taką misję przekazał nam Bóg. Nie dobro danej religii. I dla dobra człowieka, tej małej istoty, tej istoty, która zawsze będzie potrzebowała pomocy, my wspólnie powinniśmy się zjednoczyć” – mówił mufti Miśkiewicz. Według niego w czasach współczesnych ważna dla wszystkich – bez względu na przynależność – jest walka ze złem. „Walka z mową nienawiści, której od pewnego czasu jesteśmy świadkami, to jest nasze wspólne w chwili obecnej zadanie nie tylko obu kościołów (…), ale wszystkich ludzi, wszystkich ludzi dobrej woli tak, żebyśmy mogli wspólnie działać na rzecz dobra człowieka, który jest czasem opuszczony i samotny” – mówił Tomasz Miśkiewicz.

Po przywitaniach, ze strony chrześcijańskiej o. Zygmunt Kwiatkowski SJ opowiedział o swojej pracy w Syrii, a głos ze strony muzułmańskiej zabrał Artur Konopacki, który wskazał historię współistnienia i dialogu polskich Tatarów z chrześcijańskimi sąsiadami.

Dalszą część spotkania wypełniło czytanie fragmentów z Biblii oraz Koranu. Wybrane sury wraz z tłumaczeniem na język polski recytowali imam Mirzogolib Radzhabaliev z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku oraz imam Ramil Khyrov pełniący posługę w Tatarskim Centrum Kultury Islamu w Suchowoli. W ostatniej części uroczystości wygłoszona została modlitwa muzułmańska dua i modlitwa wiernych zakończona modlitwą „Ojcze nasz”, następnie zgromadzeni przekazali sobie znaku pokoju i udali się na agapę.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 roku. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Organizację ogólnopolskich obchodów powierzono Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów istnieje od 13 czerwca 1997 roku. Jednak już wcześniej regularne modlitwy w intencji pokoju i współdziałania z wyznawcami islamu w świątyniach katolickich w Polsce były prowadzone przez Fundację Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M. Od grudnia 2018 roku współprzewodniczącą ze strony katolickiej jest Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodniczącym ze strony muzułmańskiej – Rafał Berger, sekretarzem generalnym – Grzegorz Olszewski.

(Red.)

Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów na XIX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26 stycznia 2019 r. (plik pdf)

(Fot. Krzysztof Mucharski)