Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom Piątek, 26 stycznia 2018 roku

26 stycznia 2018 roku obchodziliśmy XVIII Dzień Islamu w Kościele katolickim, tym razem pod hasłem: „Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom”. W Akademiku Praskim, w pobliżu katedry św. Floriana w Warszawie, spotkali się muzułmanie z Muftim RP Tomaszem Miśkiewiczem na czele, ambasadorowie krajów muzułmańskich Turcji, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także członkowie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz chrześcijanie różnych wyznań, którym bliski jest dialog międzyreligijny.

Zebranych powitał biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński, przez wiele lat pełniący funkcję delegata ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów. Jako pierwszy zabrał głos bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP. Duchowny zaapelował: „Wspólnie zgłębiajmy nasze religie. Dziś zatrzymujemy się nad muzułmańskim i chrześcijańskim spojrzeniem na ziemię, nasz wspólny dom, boże dzieło”.

Również mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP podkreślił, iż „bez edukacji i wzajemnego poznawania się, nie ma mowy o budowaniu dialogu. Dbajmy o otoczenie, nie tylko o siebie. Umiarkowanie jest we wszystkim najważniejsze. Wysłuchajmy drugą stronę”.

Po przywitaniach, o. Stanisław Jaromi OFM Conv opowiedział o chrześcijańskim spojrzeniu na przyrodę jako dzieło Boże w świetle encykliki papieża Franciszka „Laudato si – troska o wspólny dom”. Zwrócił uwagę na krzywdę, jaką nasz styl życia i podejmowane przez nas decyzje wyrządzają środowisku, nam samym oraz innym ludziom. Muzułmańskie odniesienie do świata i przyrody jako bożego stworzenia przedstawił Andrzej Saramowicz, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów ze strony muzułmańskiej. Odniósł się do wersetów z Koranu, opisujących stworzenie niebios, ziemi oraz wszelkich stworzeń i mądrego korzystania z boskiego daru: „Panie nasz! Nie stworzyłeś tego nadaremnie. Niech Ci będzie chwała!” (sura al-Imran, Rodzina Imrana, 3:191).

Dalszą część spotkania wypełniło czytanie fragmentów z Biblii oraz Koranu (recytacja Koranu w języku arabskim imam Vahid Ercan, tłumaczenie w języku polskim Dagmara Sulkiewicz). Uroczystość zakończyła się modlitwą, przekazaniem znaku pokoju przez zgromadzonych oraz agapa.

(Red.)

(Fot. Krzysztof Mucharski (oznaczone KM), pozostałe zdjęcia za portalem Gość.pl)

Zobacz więcej:
http://warszawa.gosc.pl/doc/4475240.Muzulmanie-i-katolicy-Polska-jest-domem-nas-wszystkich
http://warszawa.gosc.pl/doc/4475686.Dzieci-jednego-Boga
https://www.youtube.com/watch?v=xyW_jUJ2Fr8
https://diecezja.waw.pl/5709