Debata Islam Kontra Reszta Świata Wojna czy Pokój? 13 marca 2006 roku

Organizator:
Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi, wydawca miesięcznika „Stosunki Międzynarodowe”

Udział:
prof. dr hab. Janusz Danecki
– Kierownik Zakładu Arabistyki i Islamistyki UW
dr Mariusz Affek
– Historyk, publicysta, Instytut Historii Nauki PAN
Miłosz Marczuk
– Dyrektor Centrum Monitoringu i Wolności Prasy SDP
Mufti Tomasz Miśkiewicz
– Przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP
dr hab. Paweł Dobrowolski
– Rzecznik Prasowy Miznistra Spraw Zagranicznych

Prowadzenie:
red. Michał Sikorski
Redaktor Naczelny miesięcznika „Stosunki Międzynarodowe”