Delegacja z Chin w Białymstoku Czwartek, 19 października 2017 roku

19 października 2017 r. odbyło się spotkanie Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza z Panią Pan Yanyang, zastępczynią dyrektora generalnego oraz Panem Dan Ye, kierownikiem sekcji kreatywnej Komisji do spraw etnicznych i religijnych prowincji Junnan (Yunnan Provincial Ethnic and Religious Affairs Commission) w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku.

Goście przybyli do Polski ze stolicy prowincji Junnan, Kunming. Celem ich wizyty było poznanie sytuacji społeczności muzułmańskiej żyjącej w Polsce i nawiązanie oficjalnych kontaktów z Najwyższym Kolegium Muzułmańskim MZR w RP, reprezentowanym przez jego przewodniczącego, Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza.

W pierwszej części spotkania goście poznali historię Tatarów – polskich muzułmanów, informacje o działalności MZR w RP przedstawiły Rozalia Bogdanowicz, sekretarz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, Dagmara Sulkiewicz oraz Barbara Pawlic-Miśkiewicz. W drugiej części spotkania rozmawiali z Muftim na temat sytuacji muzułmanów żyjących w Chinach, szczególnie w prowincji Junnan, z zainteresowaniem słuchali informacji o sytuacji MZR w RP, sytuacji kościołów i związków wyznaniowych i ich relacji z państwem polskim. W czasie spotkania obie strony zadeklarowały współpracę.