Dotacje 2015 rok

Dotacje Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na zadania:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”
  2. Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2
  3. Wydanie książki Sulejmana Mucharskiego pt. „Niedokończona tatarska opowieść”
  4. Podlaskie Dni Bajramowe 2015 – Bal tatarski
  5. BIBLIOTEKA TATARSKA – budowa strony internetowej i udostępnienie dotychczasowych publikacji wydanych przez Najwyższe Kolegium MZR w RP