Dotacje 2022 rok

Dotacje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania:

  1. Kwartalnik kulturalno-społeczny „Przegląd Tatarski”
  2. „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”
  3. Wydanie książki pt. Leon Najman-Mirza Kryczyński. Życie i działalność