Dzień Arafa Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku

Dzień Arafa jest dziewiątym dniem miesiąca zul-hidżdża. To dzień znaczący dla muzułmanów i bardzo ważny. W tym dniu Allah (słt) objawił następujące słowa: Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i dopełniłem Moją łaskę nad wami: wybrałem dla was islam jako religię  (Sura Stół zastawiony 5:3).

W tym roku przypada na 19 lipca, poniedziałek.

W dniu Arafa pielgrzymi zbierają się na górze Arafat oraz otaczającej ją pustynnej równinie, modląc się i wznosząc prośby do Allaha (słt). Prorok Muhammad (saał) powiedział „Hadżdżem jest Arafat”. Oznacza to, iż przebywanie w Arafat należy do najistotniejszych elementów pielgrzymki.

Zalecaną sunną Proroka Muhammada (saał), dla tych którzy nie odbywają pielgrzymki, jest post w dniu Arafa. Wynagrodzeniem za post jest wybaczenie grzechów z poprzedniego i następnego roku.

Prorok (saał) zalecał również, aby w tym dniu jak najwięcej wypowiadać:

słowa tahlilu: laa ilaaha illallaah,
takbiru: Allaahu akbar,
tahmidu: alhamdu lillaah,
tasbishu: subhanallah.

(Red.)