Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego Czwartek, 9 maja 2019 roku

9 maja 2019 r. odbyła się V Gala Fundacji Dziedzictwa Kulturowego w Zamku Królewskim w Warszawie. W trakcie uroczystości szefa gabinetu politycznego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naradowego Michał Góras wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które przyjęli przedsiębiorcy z Bełchatowa, którzy wsparli zarówno finansowo jak i organizacyjnie odbudowę kolegiaty św. Wawrzyńca w Żółkwi położonej na Ukrainie. Odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” uhonorowany został również Łukasz Węda, animator opieki nad jednym z najważniejszych zabytków kultury tatarskiej w Polsce, nad cmentarzem tatarskim w Studziance. Ponadto odznaczenie „Pro Bono Poloniae” z rąk Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, otrzymał dr Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.

Podczas gali wyświetlone zostały dwa filmy w reżyserii Artura Jaworskiego: o Żydach walczących w Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego oraz film poświęcony, wcześniej już wspomnianej, Kolegiacie Świętego Wawrzyńca w Żółkwi.

W trakcie rozmowy z jednym z pracowników Fundacji Dziedzictwa Kulturowego udało się ustalić, że prawdopodobnie uda się przeprowadzić projekt – prace konserwatorskie przy zabytkowych nagrobkach na cmentarzu tatarskim w Zastawku k. Terespola. Zakres prac konserwatorskich obejmie, m.in.: wykonanie badań, odkopanie wybranych do konserwacji kamieni, pionowanie i stabilizację za pomocą kamieni mniejszych, oczyszczenie pól grobowych, oczyszczenie powierzchni kamieni, klejenie przełamanych kamieni nagrobnych, zabezpieczenie powierzchni nagrobków, uzupełnienie drobnych ubytków. 10 maja br. do biura fundacji wpłynęła decyzja konserwatora zabytków WUOZ z delegaturą w Białej Podlaskiej o pozwoleniu na prace na mizarze.

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego została założona w 2012 roku i jej celem jest ochrona i promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez organizację prac konserwatorsko – restauratorskich oraz prowadzenie działalności edukacyjnej. Fundacja pozyskuje środki na swoje cele zarówno z grantów publicznych instytucji jak i od osób prywatnych. Jednym z działań podjętych w ubiegłym roku przed Fundację Dziedzictwa Kulturowego było uporządkowanie zabytkowego cmentarza tatarskiego w Zastawku k. Terespola.

Renowacja i budowa ogrodzenia wykonane przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP dzięki dotacji TIKA oraz działania fundacji w 2018 roku sprawiły, że mizar odzyskał swój dawny blask i stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów.

Gala organizowana jest przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego rokrocznie. W tegorocznej edycji z w imieniu NKM MZR w RP uczestniczył specjalista ds. remontowo-budowlanych, inż. arch. Szymon Grzegorczyk.

(Red.)

Fot. https://www.facebook.com/fundacjadziedzictwakulturowego/