Id Al Adha (Kurban Bajram)

Święto rozpoczyna się 10 dnia miesiąca Dhul-Hidżdżah (12 miesiąc kalendarza muzułmańskiego), na trzeci dzień pielgrzymki – hadżdż. Trwa ono 4 dni. Po zakończeniu modlitwy świątecznej muzułmanie składają ofiary – kurbany. Mięso rozdawane jest wszystkim muzułmanom, w szczególności potrzebującym.

Kurban jest to rytualna ofiara, na którą składa się zabicie w imię Boga określonych prawem muzułmańskim zwierząt. Ten akt religijny przypomina nam wielka pobożność, posłuszeństwo i miłość proroka Ibrahima (Abrahama) i jego syna Ismaila (Izmaela) do Boga. Wysłannik Boży Ibrahim był gotów złożyć w ofierze Bogu własnego syna Ismaila, z drugiej strony Ismail był gotów poświęcić dla Boga własne życie. Życie Ibrahimowego syna zostało oszczędzone, po powstrzymaniu przez Allaha posłusznej ręki ojca i zostało okupione koźlęciem. Składanie ofiary stało się corocznymi obchodami upamiętniającymi to wydarzenie i podziękowaniem Allahowi za Jego łaskę.

Święta dla muzułmanów są jednym z głównych elementów przyczyniających się do ich integracji. Stanowią doskonałą okazję do spotkań rodzinnych oraz odświeżania znajomości. Po porannej modlitwie świątecznej wszyscy udają się na uroczyste obiady.

Jednak święta te nie mają jedynie towarzyskiego charakteru. Główny nacisk kierowany jest na sferę religijną i duchową. Podniosła atmosfera świąt skłania do zadumy i refleksji. Zmusza do zastanowienia się nad własnym postępowaniem oraz zbliża do Boga. Święta dla muzułmanów mają ogromną wartość emocjonalną.