Inauguracja Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku, inicjatywy na rzecz obrony godności człowieka Poniedziałek, 22 lutego 2021 roku

Wspólnota Sumienia – Koalicja Wzajemnego Szacunku to grupa dwunastu osób wywodzących się z różnych wspólnot religijnych i organizacji reprezentujących mniejszości, która stawia sobie za cel przeciwstawianie się wykluczaniu i dyskryminacji ze względu na tożsamość religijną, etniczną czy kulturową. Podczas wirtualnej inauguracji 22 lutego 2021 r. członkowie Wspólnoty przypomnieli, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci byliśmy świadkami mordów na masową skalę: w Kambodży, Timorze Wschodnim, Jugosławii, Darfurze. Wspomniano także o czystkach etnicznych wobec narodu Rohindża i zbrodni przeciwko ludzkości dokonywanej na mniejszości ujgurskiej w Chinach. Członkowie Wspólnoty Sumienia podkreślili, że ​​masowe zbrodnie zawsze wyrastają na glebie nienawiści i zobowiązali się przeciwstawić pogardzie, agresji i przejawom przemocy fizycznej wobec jednostek i całych grup ze względu na ich tożsamość. „W czasach kryzysu autorytetów potrzebny jest donośny głos sprzeciwu wobec nienawiści człowieka do człowieka – głos ludzi sumienia przemawiających razem w imię wzajemnego szacunku, pomimo różnic między nimi” – oświadczyli członkowie Wspólnoty Sumienia podczas inauguracji.

W skład grupy wchodzą osoby należące do trzech religii abrahamowych – chrześcijaństwa, judaizmu i islamu – oraz liderzy organizacji mniejszościowych: Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP; Rafał Berger, imam i współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów;
dr Ewa Jóźwiak, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP; Małgorzata Kordowicz, rabinka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie; prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący ze strony żydowskiej Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; Zbigniew Nosowski, współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; ks. prof. Henryk Paprocki z Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku; dr Sebastian Rejak, p.o. dyrektora American Jewish Committee Central Europe; bp Jerzy Samiec, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce; Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich; prof. Agata Skowron-Nalborczyk, współprzewodnicząca ze strony katolickiej Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów; ks. prof. Andrzej Szostek, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998– 2004).

Pochodzą z różnych środowisk, ale w Deklaracji Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku jej członkowie podkreślają, że chcą, aby ich „głos wyrażał jedność w trosce o podstawowe prawa człowieka i obywatela”. „Nasza współpraca opiera się na wzajemnym poszanowaniu tożsamości wspólnot religijnych, etnicznych i kulturowych, do których należymy, oraz na szacunku dla godności każdego człowieka, bez względu na jego pochodzenie, wyznanie czy poglądy” – czytamy dalej w Deklaracji.

Podczas inauguracji Wspólnota Sumienia opublikowała swoje pierwsze oświadczenie podpisane przez wszystkich członków w sprawie pandemii COVID-19. Przy podziękowaniu za pracę lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom wskazano: „Zgadzamy się co do tego, że postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarzy i instytucji powołanych do zwalczania zagrożeń biologicznych jest imperatywem moralnym – nie tylko dzisiaj, ale dziś w szczególności”. Ważnym elementem dokumentu jest zachęcenie do szczepień, będących racjonalnym wyborem, wyrazem odpowiedzialności wobec samego siebie i bliźnich.

Inauguracyjny materiał wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=_X22pQpShOU

Deklaracja i informacje o Wspólnocie Sumienia:
https://www.prchiz.pl/2021-02-22-wspolnota-sumienia-koalicja-wzajemnego-szacunku

(Red.)