Informacja o anulowaniu ofert zakupu nieruchomości przy ul. Pomorskiej 35 w Białymstoku Czwartek, 2 lutego 2018 roku

W związku ze zmianą sytuacji urbanistycznej tj. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.18 tylko pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz z wpłynięciem niesatysfakcjonujących cenowo ofert na zakup nieruchomości. Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej postanawia anulować całość ofert zgodnie z paragrafem 4 pkt. 5 regulaminu sprzedaży nieruchomości przy ul. Pomorskiej 35 w Białymstoku.