Informacja prasowa „Polityka”

Tygodnik „Polityka” w numerze 35 (3125) 30.08.-05.09.2017 opublikował artykuł pt. „Mufti niezgody” naruszający dobra osobiste Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza oraz całego Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

Tygodnik opisując sytuację w MZR w RP bez analizy faktów, dokumentów i autentycznego przebiegu wydarzeń poruszonych w tekście dorównał poziomowi bulwarówek. Artykuł jest stronniczy i prezentuje głos kilku osób działających na szkodę MZR w RP, ponadto wprowadza czytelników w błąd wskazując zmiany na stanowisku muftiego.

Wniosek prawny w temacie publikacji sprostowania na łamach kolejnych numerów, podpisany przez mecenasa reprezentującego Muftiego Tomasza Miśkiewicza, spotkał się z następującą odpowiedzią ze strony tygodnika „Polityka”, oto treść odpowiedzi:

  1. W świetle oficjalnego stanowiska polskiego rządu jedynym legalnie wybranym Muftim Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej jest Pan Tomasz Miśkiewicz.
  2. W świetle oficjalnego stanowiska polskiego rządu zakwestionowano postanowienia podjęte przez członków społeczności muzułmańskiej na jej zgromadzeniu odbytym we wrześniu 2016 r.
  3. W świetle oficjalnego stanowiska polskiego rządu Pan Janusz Aleksandrowicz nie pełni funkcji Muftiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.