Informacja 8 sierpnia 2014 roku

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, iż modlitwy piątkowe w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku ul. Piastowska 13 (była Grzybowa 42) odprawiane są o godz. 13:00 w okresie wiosenno-letnim i o godz. 12:00 w okresie jesienno-zimowym.

Osobą prowadzącą modlitwę piątkową jest imam, mufti Tomasz Miśkiewicz lub osoby przez niego upoważnione.

Niedopuszczalnym jest, iż w tym samym miejscu celowo prowadzona jest jeszcze jedna modlitwa piątkowa. Jest to niezgodne z religią Islamu oraz tradycją Tatarów – muzułmanów polskich. Jest to celowe rozbijanie naszej społeczności, wprowadzanie zamętu i wykorzystywanie miejsca modlitwy do prywatnych celów, które zagrażają fundamentom naszej tożsamości religijnej.

Do takich incydentów nigdy nie dochodziło w naszej społeczności, by w jednym miejscu celowo prowadzić dla wybranego grona drugą modlitwę piątkową. Trwa to już prawie dwa lata i czas już zakończyć tą niezrozumiałą sytuację. Różnice zdań i poglądów nie powinny mieszać i zniekształcać podstawowych doktryn wiary i praktyk religijnych.

Wzywam całą społeczność muzułmańską do braterstwa w wierze bez względu na poglądy. Allah Wszechmogący wzywa Nas byśmy byli jednym narodem w religii ponad podziałami.

W związku z powyższym, dbając o jedność doktryny wiary i praktyk religijnych, informuję iż w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku począwszy OD DNIA 15 SIERPNIA 2014R. BĘDZIE PROWADZONA TYLKO JEDNA MODLITWA PIĄTKOWA O GODZ. 13:00 zgodnie z nauką Islamu naszej religii i religii naszych przodków.

Proszę wszystkich o jedność, modlitwę i wsparcie.

Mufti Tomasz Miśkiewicz