Jest już nowy „Przegląd Tatarski”! Wtorek, 11 września 2018 roku

Ukazał się już trzeci w tym roku numer naszego kwartalnika. Wśród informacji o tym wszystkim, co dzieje się w tatarskiej społeczności, pragniemy zwrócić uwagę na zamieszczony na drugiej stronie okładki wstęp autorstwa Ewy Rajżewskiej-Bieszczad, sekretarza Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR Bohoniki. Rzecz dotyczy zagrożenia, które od lat – i na coraz większą skalę – stwarza wydobywanie żwiru w tamtejszej okolicy. Przypomnijmy, że bohonicki meczet i mizar (podobnie jak kruszyniański)  rozporządzeniem Prezydenta RP z 22 października 2012 roku (Dz.U. 2012, poz. 1275) uznane zostały za Pomnik Historii. I te Pomniki także są zagrożone! Będziemy jeszcze pisać o tej sprawie.

Tymczasem w „Przeglądzie Tatarskim” przeczytamy m.in. o występach Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”, uczestnictwie zespołu wydawniczego NKM MZR na Warszawskich Targach Książki, zakończeniu nauki religii w naszych gminach wyznaniowych, a także informacje o konferencjach, spotkaniach i uroczystościach. Polecamy uwadze tekst dr. Mychajły Jakubowycza o tamtejszych Tatarach oraz ich chamaiłach, artykuł prof. Henryka Jankowskiego pt. „Krymski Tatar w Mathausen-Gusen” oraz „Znikające meczety starego Bachczysaraju” dr. Elwisa Osmanowa.

Kwartalnik dostępny jest w kancelarii Muftiatu na ul. Piastowskiej 13 F w Białymstoku, można też zamówić, pisząc na adres: mzr@mzr.pl lub telefonicznie: +48 605 612 137.

Redakcja