Kalendarz – marzec 2021 Poniedziałek, 1 marca 2021 roku

Marzec 2021 – Radżab / szaban 1442:

14 marca – rozpoczyna się miesiąc muzułmański szaban.

19 marca – pierwszy piątek miesiąca muzułmańskiego.

W kalendarzu zaznaczono kolorami święta muzułmańskie (w marcu – noc al-miradż i noc al-bara’at), kościelne i państwowe, a także zwyczajowe dni świąteczne (w marcu – Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn).

(Red.)