Kalendarz – styczeń 2021 Piątek, 1 stycznia 2021 roku

Styczeń 2021 – Dżumadi ul-ułłal/ dżumadi ul-achira 1442:

14 stycznia – rozpoczyna się miesiąc muzułmański dżumadi ul-achira.
15 stycznia – pierwszy piątek miesiąca muzułmańskiego.

W kalendarzu zaznaczono kolorami święta muzułmańskie, kościelne i państwowe, a także zwyczajowe dni świąteczne (w styczniu – Dzień Babci i Dzień Dziadka).

(Red.)