KOMITET HELSIŃSKI W POLSCE 9 lutego 2015 roku

00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11; tel. (48 22) 556-44-40, fax: (48 22) 556-44-50; e-mail: hfhr@hfhr.org.pl

Warszawa, 9 luty 2015 r.

Sz. P. Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczpospolitej Polski
Przewodniczący
Muzułmańskiego Związku Religijnego
w Rzeczypospolitej Polskiej

Sz. P. Jan Adamowicz
Prezes
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

LIST OTWARTY

Szanowni Panowie

Kierujemy na Wasze ręce wyrazy naszej solidarności z przedstawicielami mniejszości tatarskiej zamieszkującej od wieków Polskę, a także z przybyszami z Krymu, poszukującymi właśnie teraz w Polsce spokojnego, przyjaznego schronienia.

Zwracamy się do Was listem otwartym, ponieważ obok wyrazów solidarności, chcemy wyrazić publicznie swój niepokój związany z pojawiającymi się w polskiej przestrzeni publicznej tekstami, próbującymi zasiać lęk w społeczeństwie i podważać prawo do wolnego praktykowania swojej religii i kultury przez mniejszości. W wolnych i demokratycznych państwach wszyscy obywatele są równi wobec prawa i nikt nie ma prawa podnosić, choćby tylko dla prowokacji publicystycznej, potrzeby sprawdzania lojalności jakiejkolwiek grupy etnicznej lub wyznaniowej.

Nawoływanie do inwigilacji zw względu na czyjeś pochodzenie lub wyznanie przywodzi na myśl najgorsze doświadczenia reżimów totalitarnych. Dzisiaj, gdy uzasadniamy islamem terroryzm i uzasadniana terroryzmem islamofobia zagrażają stosunkom międzyludzkim i międzynarodowym, doświadczenie wielowiekowego pokojowego współżycia Tatarów polskich z chrześcijańską większością może być przykładem dla innych. Lekkomyślne rzucanie haseł podważających ten fakt, stanowić może bardzo niebezpieczną pożywkę dla nienawiści. Jest to groźne zwłaszcza teraz, gdy to właśnie w Polsce, jako „pierwszym bezpiecznym kraju”, szukają i będą szukać schronienia ludzie różnych kultur i różnych religii, zaś wzniecone negatywne emocje dużo trudniej jest wygasić niż uruchomić.

Z wyrazami szacunku

Członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce: Teresa Bogucka, Halina Bortnowska Dąbrowska, Jerzy Ciemniewski, Janusz Grzelak, Jacek Kurczewski, Ewa Łętowska, Wojciech Maziarski, Michał Nawrocki, Danuta Przywara