Komunikat Piątek, 22 maja 2020 roku

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 maja 2020 r., od 17  maja br. podczas sprawowania obrzędów religijnych (modlitwy, śluby, azany, pogrzeby) na teranie danego budynku może znajdować się 1 osoba na 10 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny. Jednakże, gdy powierzchnia budynku jest mniejsza niż 50 m2, wtedy dopuszcza się przyjmowanie jednocześnie 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny.

Na cmentarzu podczas jednego pogrzebu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, a także osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Jednocześnie Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP podjęło decyzję o otwarciu wszystkich meczetów, centrów i domów modlitwy zarządzanych przez Muzułmański Związek Religijny w RP na czas modlitw piątkowych oraz na modlitwę świąteczną z okazji Ramadan Bajramu (Id al-Fitr).