Kondolencje Poniedziałek, 20 sierpnia 2018 roku

20 sierpnia 2018 roku zmarł w Białymstoku
senior polskiej społeczności tatarskiej

 Jan Sobolewski

 urodzony w r. 1925, w Iwanowie  (obecnie na Białorusi).
Był uczestnikiem II wojny światowej, rannym w walkach o Królewiec.
Po wojnie mieszkał w Trzciance, następnie w Poznaniu,
aby w r. 1957 osiedlić się w Białymstoku.
Angażował się bardzo w działalność tatarsko-muzułmańską,
był m.in. przewodniczącym Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP w latach 1991-2001,
udzielał się w Związku Tatarów RP
oraz Związku Szlachty byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Był niezrównanym gawędziarzem,
zapisywaczem wspomnień z przedwojennego życia polskich Tatarów,
które publikował m.in. na łamach „Rocznika Tatarów Polskich”.
Pisywał również na tematy muzułmańskie,
m.in. w „Świecie Islamu”, „Życiu Tatarskim” oraz „As-Salam”.
W r. 2014 ukazała się jego książka „Żołnierskie wspomnienia”,
wydana staraniem NK MZRwRP.
Był dobrym człowiekiem, godnym kontynuatorem pięknych, obywatelskich
i patriotycznych tradycji szlacheckich, kresowych, polskotatarskich.
Pamiętajmy o nim, bo coraz to mniej wśród nas podobnych do niego.
Spoczął na mizarze w Bohonikach.

Niech Bóg Wszechmogący otworzy przed nim bramy Raju.

Allah rahmet eylesin

Serdeczne wyrazy współczucia Małżonce oraz całej Rodzinie

składają

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
przewodniczący NKM MZRwRP

członkowie
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZRwRP

przedstawiciele
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

przewodniczący i członkowie
Głównej Komisji Rewizyjnej MZRwRP


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 20 sierpnia 2018 roku
zmarł w Białymstoku
wybitny przedstawiciel naszej tatarskiej wspólnoty

 Jan Sobolewski

 urodzony w r. 1925 w Iwanowie (obecnie na Białorusi).
Ciężko ranny na wojnie znalazł swą przystań w Białymstoku.
Udzielał się w życiu tatarsko-muzułmańskiej społeczności,
był m.in. przewodniczącym Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP,
angażował się w prace Związku Tatarów RP
oraz Związku Szlachty byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Odszedł od nas człowiek godny szacunku,
życzliwy ludziom, którego życie i działalność
może stanowić wzór dla młodego pokolenia.
Będziemy o nim pamiętali.

Allah rahmet eylesin

Serdeczne wyrazy współczucia Małżonce oraz najbliższym

składają

Omar Asanowicz
prezes
Oddziału Północno-Zachodniego ZTRP
wraz z członkami

Jerzy Szahuniewicz
prezes
Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP
prezydent
Związku Szlachty byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego


20 sierpnia 2018 roku zmarł w Białymstoku
nasz znajomy, przyjaciel, krewny

 Jan Sobolewski

Urodził się w r. 1925 w Iwanowie na Kresach (obecnie na Białorusi)
i był jednym z bardzo nielicznych już uczestników
przedwojennego życia polskiej społeczności tatarskiej.
Mieszkał w Białymstoku od ponad 60 lat
i przez cały ten czas zajmował się sprawami tatarsko-muzułmańskimi,
był m.in. przewodniczącym Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP w latach 1991–2001.
Działał w Związku Tatarów RP
oraz Związku Szlachty byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Bardzo chętnie udzielał się społecznie, m.in. jako kombatant.
Chętnie dzielił się swoimi wspomnieniami oraz artykułami,
które publikował w czasopismach tatarskich i muzułmańskich.
W r. 2014 ukazała się jego książka „Żołnierskie wspomnienia”.
Cechowała go życzliwość do ludzi, ciekawość świata,
ale też wierność zasadom patriotycznym, społecznym i religijnym.
Pamiętajmy o nim,
bo dzięki takim jak on trwa nasza wspólnota.

Allah rahmet eylesin

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Małżonce i bliskim

składa

Lilla Świerblewska
przewodnicząca
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku