Kondolencje Wtorek, 23 kwietnia 2019 roku

Dowiedzieliśmy się ze smutkiem,
że 22 kwietnia 2019 roku zmarł w Białymstoku

Czcigodny

Stefan Milkamanowicz

pochodzący ze Słonima
godny przedstawiciel tatarsko-muzułmańskiej społeczności,
urodzony w roku 1925.
Podczas II wojny światowej
był żołnierzem 2 Armii Wojska Polskiego.
Odznaczony został m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
w roku 2001 mianowany podporucznikiem WP.
Angażował się chętnie w życie
białostockiej gminy wyznaniowej MZR,
działał też społecznie jako kombatant.
Był człowiekiem skromnym, darzonym sympatią,
oddanym naszej wspólnocie i tatarskim tradycjom.
Spoczął wśród swoich na mizarze w Bohonikach
Będzie go nam brakowało.

Allah rahmet eylesin

Serdeczne wyrazy współczucia Najbliższym
składają

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Tomasz Miśkiewicz
Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

członkowie
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

przedstawiciele
Przedstawicielstw Wojewódzkich MZR w RP