Konferencja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czwartek, 3 października 2019 roku

3 października 2019 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w 8. edycji Warszawskiego Dialogu na rzecz Demokracji, zorganizowanej pod hasłem „Wolność religii lub wyznania jako filar demokracji”.

– Sprzeciwiamy się wszelkim formom ograniczania wolności religii i wyznania oraz potępiamy wszelkie akty przemocy i dyskryminacji z powodów religijnych lub światopoglądowych – zaznaczył minister Jacek Czaputowicz podczas panelu otwierającego tegoroczną konferencję Warszawski Dialog na rzecz Demokracji.

W swoim wystąpieniu minister Czaputowicz podkreślił działania Polski na rzecz pełnego respektowania praw mniejszości religijnych, zapewnienia wolności religii i wyznania oraz ochronę ofiar prześladowań religijnych, w szczególności chrześcijan. Przejawem naszego zaangażowania w tym obszarze jest inicjatywa Polski ustanowienia Międzynarodowego dnia upamiętniającego ofiary aktów przemocy na tle religijnym, który od tego roku jest obchodzony 22 sierpnia.

Warszawski Dialog na rzecz Demokracji jest cykliczną konferencją, organizowaną od 2012 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z takimi partnerami jak Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Wspólnota Demokracji, Instytut Pamięci Narodowej, Europejski Fundusz na rzecz Demokracji czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Każdego roku w wydarzeniu bierze udział liczne grono przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka, reprezentantów środowiska akademickiego, organizacji międzynarodowych i polityków z całego świata. Celem konferencji jest dyskusja nad znaczeniem demokracji we współczesnym świecie, wyzwaniami stojącymi przed społeczeństwami demokratycznymi oraz tymi, które znajdują się na ścieżce transformacji, dążąc do ugruntowania demokracji.

(Red.)

(Na podstawie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-czaputowicz-otworzyl-8-edycje-warszawskiego-dialogu-na-rzecz-demokracji)