Konferencja „Tworzymy pokój. Wiara w demokracji – czas wyzwań” Poniedziałek, 16 września 2019 roku

16 września 2019 r. dr Marek Moroń, przedstawiciel MZR w województwie małopolskim, reprezentował Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, w konferencji  pt. „Tworzymy pokój. Wiara w demokracji – czas wyzwań”. Konferencję przygotowali wspólnie Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP i Rzecznik Praw Obywatelskich, a wydarzenie odbyło się w audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich, Polin.

Termin konferencji związany był z obchodami Międzynarodowego Dnia Demokracji, ale nawiązywał też do wydarzeń związanych z rocznicą 80-lecia wybuchu drugiej wojny światowej i zburzenia kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie. Wspomniał o tym bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, otwierając konferencję.

Oprócz wykładów i warsztatów, elementem konferencji były dwie debaty. Pierwsza z nich koncentrowała się na temacie: „Kościół (religia) a demokracja – marzenia i rzeczywistość. Czyli jak powinno być, a jak jest”, a wystąpili w niej: dr Dominika Kozłowska (Magazyn „Znak”), Aleksander Smolar (Fundacja Batorego), prof. Magdalena Środa (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Jerzy Sojka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna), dr Piotr Kładoczny (Helsińska Fundacja Praw Człowieka). Całość moderował Adam Szostkiewicz („Polityka”).

Temat drugiej debaty brzmiał: „Wolność – dar czy przekleństwo wierzących ludzi?” i wzięli w niej udział bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce), abp Wojciech Polak (Kościół Rzymskokatolicki w Polsce), bp Karin Johannesson (Kościół Szwecji), rabin Małgorzata Kordowicz (Gmina Żydowska), dr Marek Moroń (Muzułmański Związek Religijny w RP) i dr Kishan Manocha (Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE). Moderatorami dyskusji byli dr Hanna Machińska (zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich) i ks. dr Grzegorz Giemza (Polska Rada Ekumeniczna).

Paneliści w swych wypowiedziach ustosunkowali się do trzech postawionych pytań: Co to jest wolność?, Czy ludzie wierzący czują się wolni? i  W jaki sposób instytucje religijne tworzą wolność dla siebie i dla innych?

Prymas Polski abp Wojciech Polak mówił, że wolność to dar i łaska, a jednocześnie zadanie: „Moja wolność to wolność istoty stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, ale też jest to wolność ograniczona prawdą mojego człowieczeństwa, nie może mieć ona charakteru absolutnego, a jednocześnie powinna się realizować w relacji do innych ludzi”.

Dla bpa Jerzego Samca wolność ma przede wszystkim wymiar wewnętrzny, duchowy: „Tę wolność mamy wtedy, gdy otrzymujemy ją od Chrystusa. Wolność jest wtedy, gdy przestrzegam relacji z Chrystusem. W wolności zewnętrznej natomiast muszę pamiętać o tym, by sam się ograniczać, czyli stosować się do reguł obowiązujących w społeczeństwie”. Podkreślił, że istotne jest przy tym, by wraz z wolnością wiązały się konkretne zasady postępowania: odpowiedzialność za podejmowane decyzje wraz z ich konsekwencjami oraz pracowitość.

Bp Karin Johannesson wspomniała o tym, co jej zdaniem nie jest wolnością. Wymieniła opresję jednego człowieka wobec drugiego, ubóstwo i głód. Jej zdaniem, wolność oznacza „mieć wystarczająco, ale nie za dużo. To też dobre relacje z Bogiem, gdy wyzwalasz się z grzechu i możesz służyć bliźniemu, wobec którego niekiedy masz konkretnie obowiązki.

Rabin Małgorzata Kordowicz przypomniała, że istotnym elementem żydowskiej tożsamości jest pamięć o eksodusie czyli wyjściu z Egiptu, gdzie lud izraelski żył w niewoli. To wyzwolenie ludu przez Boga miało konkretny cel – służbę Bogu. Dlatego : wolnością jest dla religijnych Żydów stan, gdy mogą się poświęcić całkowicie i bez żadnych ograniczeń służbie Bogu”.

Według islamu, jak zauważył dr Marek Moroń wolność to zdolność człowieka do zrobienia lub niezrobienia czegoś w oparciu o wolną wolę, a ta jest darem od Boga. Wolna wola jest Bożym narzędziem, służącym do takiego kierowania swoim życie, aby „zaświadczać, skąd jesteśmy i kończąc swą podróż połączyć się z Bogiem”.

Dr Kishan Manocha stwierdził, że „doświadczać wolności to wielki dar, ale jeśli doświadczasz jej obcymi oczami, np. w przypadku pracowników organizacji humanitarnych, a nie we własnym życiu, to nie poznajesz tej wolności w pełni”.

(Red.)

(Fot. Michał Karski)

Fragmenty tekstu pochodzą z relacji:
https://www.luteranie.pl/nowosci/tworzymy_pokoj_wiara_w_demokracji_czas_wyzwan