Konferencja w Abu Zabi Wtorek - Środa, 8-9 maja 2018 roku

W dniach 8-9 maja 2018 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w pierwszym Międzynarodowym Kongresie Wspólnot Muzułmańskich (The International Muslim Communities Congress). Muftiemu towarzyszył członek NKM MZR w RP, Maciej Jakubowski.

Kongres zorganizowała Światowa Rada Społeczności Muzułmańskich (World Council of Muslim Communities). Na dwudniowe spotkanie do Abu Zabi przybyło 400 przedstawicieli społeczności muzułmańskich ze 140 krajów, w tym: muftiowie Litwy, Białorusi i Estonii.

Podczas spotkania uczestnicy omawiali obecne problemy mniejszości muzułmańskich żyjących w krajach niemuzułmańskich. Żywe dyskusje wywołały takie tematy jak: islamofobia, ekstremizm, edukacja religijna.

(Red.)